top of page

TrueMana Group

Public·19 members
Greyson White
Greyson White

Alexandru Ticlea Tratat De Dreptul Muncii Pdf 19 _VERIFIED_Ţinând cont că niciun raport juridic de muncă, implicit nicio activitate comercială nuse poate realiza fără o ordine bine stabilită, în Capitolul 2 voi trata disciplina muncii şirăspunderea juridică. Disciplina trebuie instituită şi păstrată prin intermediul răspunderiijuridice, pentru că în caz contrar ar fi lipsită de conţinut. Următorul aspect tratat esteobiectul răspunderii disciplinare, şi anume abaterea disciplinară. Angajatorul se bucură deprerogativa disciplinară, prin intermediul contractului individual de muncă, contractuluicolectiv de muncă aplicabil şi regulamentului de ordine interioară, asupra căruia ne vomopri, din moment ce este actul care defineşte în sens explicit abaterea disciplinară. În
Alexandru Ticlea Tratat De Dreptul Muncii Pdf 19


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2ual8X&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1p_5EK1Tle8xEBzfL6Mq72exclusivitate, prin care angajatul ar accepta să nu lucreze la niciun alt patron în timpul liber,nu este permisă, pentru că salariatul are dreptul la cumul de funcţii şi simultan ar fi încălcatdreptul constituţional de a muncii. Restricţii legale mai întâlnim în rândul clauzelor prin care:se limitează exerciţiul libertăţii sindicale, se interzice demisia, se restrânge dreptul la grevăetc. 10


1 Încetarea contractului individual de muncăConstituţia României prevede că cetăţenii ţării au dreptul de a muncii, iar munca forţatăeste interzisă, pe cale de consecinţă orice persoană poate renunţa la acest drept, în oricemoment, respectând condiţiile impuse de Codul Muncii. Tot în temeiul actului legislativ,angajatorul poate recurge la desfacerea contractului individual de muncă. Din acest motiv,neîngrădirea dreptului la muncă nu este în mod obligatoriu o interdicţie a încetăriicontractului individual de muncă. Chiar dacă, în cazul contractului individual de muncă,vorbim de un acord bilateral şi se poate încheia şi desface cu acordul părţilor, totuşi aparsituaţii independente de voinţa angajatului şi angajatorului care duc la încetarea raporturilorjuridice de muncă, fiind efectul legii.


Pentru că dreptul angajatorului de a întrerupe raporturile juridice de muncă să nu afectezedreptul salariatului de a muncii şi pentru a îl proteja pe angajat de eventuale abuzuri,legislaţia în vigoare stabileşte concret şi limitativ cazurile în care se poate efectuaconcedierea şi procedura care trebuie urmată în acest sens. Gândindu-ne la reglementareastrictă a cazurilor în care angajatorul îşi poate exprima unilateral voinţa de încetare araporturilor de muncă, putem spune că este o îngrădire a unui drept, dar trebuie să ţinem contde consecinţele pe care le are concedierea pentru un salariat, în primul rând din punct devedere financiar, atât pentru salariatul în cauză, cât şi pentru familia acestuia.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page